درباره ما

تاریخچه wide vision

تاریخچه wide vision

من در چین طی مراحل مختلف و با اجزای ریز و درشت، تحت کنترل کیفی و کارشناسی

تخصصی بدنیا آمدم و با ناز و نوازش در پر غو بزرگ شدم.

روزی جوانی جویای نام برای راه اندازی شغلی آبرومند به شهر گوانجو آمد تا بتواند محصولی

را برای مردم کشورش ببرد تا رفاه و امنیت آنها را بیشتر نماید.

.

روزها صبح راهی بازار میشد و با مترجم خود سعی می کرد اجناس مختلف چینی را

با توجه به سابقه درخشانش در کشور ایران، بررسی می کرد تا خدایی نکرده جنسی را

وارد نکند که فردا نتواند جوابگو خواسته مردم باشد.

بالاخره بعد دودندگی و گشتن بسیار، من و اون همدیگه را دیدیم و خلاصه خیلی به من گیر

داده بود و از هر نظری که فکرش بکنید همه اجزاء و کارایی های من زیر ذره بین قرار داد

و من ارزیابی کرد و نمونه ای را برای تست فنی و کیفی کار خرید و به ایران فرستاد.

بعد چند روز تست و آزمایش نتیجه را فرستادن و جوان تصمیم خودش گرفت و اسناد لازمه

را تحویل داد و نمایندگی انحصاری فروش من و خانواده ام را توی ایران به عهده گرفت تا

مردم ایران بتونن با چشمای تیزبین من (wide vision) از دارایی و داشته های خودشون که

برای بدست آوردنش زحمت کشیدن، با خیال راحت محافظت کنند و خیالشون راحت باشه

حتی وقتی که از نظر مکانی فاصله زیادی از دارایی خودشون دارند.

ما ایران اومدیم و من سایت wide vision.ir را با کمک یک دوست راه اندازی کردیم و تصمیم

دارم قصه زندگی خودم را براتون بنویسم. البته لازم به ذکر که دوستانی که از بچه های

wide vison دوربین می خرند می تونند قصه دوربین شون را برای ما بفرستند تا توی سایت به

نام خودتون وارد کنیم.

 

 

وسعت دید شما=wide vision